Aksesori Tambahan Mesin Heat Press

Semua jenis mesin memerlukan aksesori atau bahan tambahan untuk melancarkan tugasnya. Contohnya, mesin fotostat memerlukan toner untuk mencetak helaian demi helaian kertas. Mesin button badge pula memerlukan acuan untuk menghasilkan button badge yang sempurna. Seperti...