Percetakan yang Menyalahi Undang-undang!

Percetakan yang Menyalahi Undang-undang!

Jangan jadi pencetak duit! Ianya menyalahi undang-undang dan akan menghantar anda ke penjara. Sudahlah terpisah dari kehidupan, makanan dan pakaian juga pastinya kurang selesa. Jadi jangan cetak duit tetapi cetaklah hadiah untuk mendapatkan duit. Jadi macam mana nak...