Subli-Cotton Tees (White) (Female) (Round Neck) [Casual]

SCTFC-S
Subli-Cotton Tee
(White)
(Female)
(Round Neck)
[Casual] (S)
(200Gsm)

SCTFC-M
Subli-Cotton Tee
(White)
(Female)
(Round Neck)
[Casual] (M)
(200Gsm)

SCTFC-L
Subli-Cotton Tee
(White)
(Female)
(Round Neck)
[Casual] (L)
(200Gsm)

SCTFC-XL
Subli-Cotton Tee
(White)
(Female)
(Round Neck)
[Casual] (XL)
(200Gsm)

SCTFC-XXL
Subli-Cotton Tee
(White)
(Female)
(Round Neck)
[Casual] (XXL)
(200Gsm)