Subli-Cotton Tees (White) (Kid) (Round Neck)

SCTK-S
Subli-Cotton Tee
(Round Neck)
(Kid)
(White) (S)
(190Gsm)

SCTK-M
Subli-Cotton Tee
(Round Neck)
(Kid)
(White) (M)
(190Gsm)

SCTK-L
Subli-Cotton Tee
(Round Neck)
(Kid)
(White) (L)
(190Gsm)