Subli-Cotton Tees (White) (Kid) (Round Neck) [Semi-Formal]

SCTK-S
Subli-Cotton Tee
(White)
(Kid)
(Round Neck)
[Semi-Formal] (S)
(190Gsm)

SCTK-M
Subli-Cotton Tee
(White)
(Kid)
(Round Neck)
[Semi-Formal] (M)
(190Gsm)

SCTK-L
Subli-Cotton Tee
(White)
(Kid)
(Round Neck)
[Semi-Formal] (L)
(190Gsm)