Huawei P-Series Casings

HP9-K
Huawei Casing
(P9)
(Plastic)
(Black)

HP9-W
Huawei Casing
(P9)
(Plastic)
(White)

HP9P-K
Huawei Casing
(P9 Plus)
(Plastic)
(Black)

HP9P-W
Huawei Casing
(P9 Plus)
(Plastic)
(White)

HP9L-K
Huawei Casing
(P9 Lite)
(Plastic)
(Black)

HP9L-W
Huawei Casing
(P9 Lite)
(Plastic)
(White)

HP10-K
Huawei Casing
(P10)
(Plastic)
(Black)

HP10-W
Huawei Casing
(P10)
(Plastic)
(White)

HP10P-K
Huawei Casing
(P10 Plus)
(Plastic)
(Black)

HP10P-W
Huawei Casing
(P10 Plus)
(Plastic)
(White)