Terma & Syarat

Pengenalan
 • Adalah salah bagi menghasilkan trademark atau logo yang tidak berdaftar ke atas produk di dalam laman DIY Printing Supply. Hak eksklusif menggunakan dan menghasilkan gambar terletak kepada pemiliknya yang sah. Tambahan, bahan yang tidak mendapat kebenaran hak milik jurugambar, artis, pengarang dan penulis karya asal, tidak boleh dihasilkan di website DIY Printing Supply.
 • Privasi, keselamatan dan sulit adalah penting kepada DIY Printing Supply Sdn Bhd. Syarat Perkhidmatan (TOS) berikutnya adalah usaha untuk memastikan laman kami adalah selamat untuk proses jual beli. Anda harus faham bahawa dengan menggunakan website ini anda setuju dengan terma dan syarat berikutnya.
 
Umum
 • Kontrak anda adalah bersama DIY Printing Supply (DIY). Anda setuju bahawa e-mel akan digunakan sebagai cara untuk berkomunisasi. Jika pesanan anda diterima, kami akan menghantar e-mel untuk pengesahan.
 • E-mel pengesahan akan mengandungi semua maklumat yang berkaitan dengan kontrak anda.
 • DIY tidak menyimpan sebarang maklumat kad kredit, dan tidak akan memberi apa-apa maklumat peribadi anda, termasuk maklumat kad kredit atau debit kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Anda mengaku bahawa semua maklumat yang anda berikan untuk pesanan barang adalah benar, kad kredit dan debit anda gunakan adalah milik anda sendiri dan mempunyai jumlah yang cukup untuk membayar kos keseluruhan pesanan.
 • Hak berkanun anda tidak terjejas tetapi sebaliknya semua pembelian tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik.
 • Laman sesawang tidak akan menghentikan anda daripada memasukkan karya atau teks yang tidak boleh diterima dalam pesanan anda. DIY mempunyai hak untuk menolak pesanan anda dan untuk mengubah karya/teks atau menghubungi anda untuk karya/teks yang lain jika ia didapati tidak sesuai dan kelihatan seperti serangan atau tidak boleh diterima atau merosakkan reputasi DIY atau rakan niaganya.
 • Kami tidak menyemak apa-apa gambar sebelum anda muatnaik dalam website DIY. Dengan menggunakan servis kami, anda bertanggungjawab penuh ke atas gambar yang anda muat naik ke dalam website.
 
Penghantaran
 • DIY mensasarkan untuk menghantar kesemua pesanan dalam masa 4 - 9 hari bekerja setelah pengesahan pesanan anda diterima.
 • Cas penghantaran adalah dibayar oleh pelanggan DIY bergantung kepada ke mana barang akan dihantar dan bagaimana pelanggan mahukan barang dibungkus.
 
Pemulangan
 • Disebabkan produk DIY adalah rekaan khas, kami hanya akan menerima pemulangan produk dalam keadaan asal dalam masa 7 hari dihantar atas budi bicara bahagian perkhidmatan pelanggan kami, sama ada barang tersebut rosak semasa penghantaran atau barang tersebut rosak disebabkan kecacatan pengilangan.
 
Maklumat Produk
 • Kebanyakan produk yang ditawarkan di laman ini adalah terdapat di kedai kami. Terdapat beberapa kes, barangan yang ditawarkan di laman ini tiada di kedai. Harga yang ditawarkan di laman ini adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan adalah sah dan diterima hanya di Malaysia.
 
Ketepatan Warna
 • Kami sentiasa berusaha untuk memberikan paparan warna yang tepat atau produk yang ditawarkan di laman. Bagaimanapun, warna sebenar yang anda dapat lihat adalah bergantung kepada skrin anda, kami tidak boleh menjamin skrin paparan anda memaparkan warna yang tepat.
 • Kami tidak akan tanggungjawab (sama ada untuk kerosakan, pemulangan barangan untuk kredit, atau selain daripada itu) jika terdapat perbezaan pada hasil kerja dengan penampilan warna dan/atau grafik yang ditunjukkan pada skrin paparan anda dan apa sahaja hasil produk yang dibeli oleh anda.
 
Variasi
 • Kami berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa, dan memaparkan versi baru di website. Apabila perkara itu berlaku, kami akan menyiarkan di muka hadapan www.DIYPrintingSupply.com. Semua pembelian dari tarikh penyiaran akan tertakluk kepada versi baru.
 
Liabiliti
 • DIY mencuba untuk memastikan maklumat yang ada di website adalah tepat dari masa ke semasa, namun tiada jaminan tiada ralat. DIY tidak memberi jaminan bahawa website bebas dari sebarang jangkitan virus, trojan, worm atau apa sahaja yang boleh merosakkan harta benda.
 • DIY tidak menerima sebarang tanggungjawab terhadap ralat dan kesilapan dan mempunyai hak utnuk mengubah sebarang maklumat, spesifikasi, penerangan barangan, produk dan servis.
 • DIY berusaha untuk membetulkan sebarang ralat dan kesilapan secepat yang mungkin selepas mengetahuinya.
 • DIY tidak membuat sebarang perwakilan mengenai kecergasan untuk tujuan tertentu untuk apa sahaja produk atau servis yang ditawarkan di dalam website.
 • DIY tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk apa sahaja secara langsung atau tidak langsung kerugian berbangkit disebabkan oleh penggunaan website ini atau apa sahaja produk atau servis yang dibeli dari website.
 • Bahagian liabiliti ini hanya sah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
 •  
Dasar Hak Harta Intelek
 • DIY melarang pemilik kedai daripada membuat atau menerbitkan apa-apa barang dagangan yang melanggar hak pengarang asal, jenama atau hak cipta pihak ketiga. Oleh kerana majoriti proses dilakukan secara automatik, DIY tidak dapat memastikan bahawa hak-hak ini tidak pernah dilanggar oleh pemilik kedai. Oleh itu, DIY meminta semua pemilik hak yang mengesyaki hak harta intelek untuk memaklumkan kepada syarikat dengan segera.
 • DIY memegang hak untuk segera memadam semua kandungan (grafik, logo, teks, dll.) Yang melanggar hak harta intelektual seseorang pengarang asal, jenama atau hak cipta. Pemilik kedai mesti mendapatkan pengesahan hak kepada hak cipta atau hak untuk menggunakan hak cipta untuk setiap reka bentuk yang dimuat naik. Perkara ini memerlukan pemeriksaan bagi setiap reka bentuk sebelum diterima oleh DIY dan mungkin pihak ketiga.
 • Jika anda mendapati hak intelek atau hak cipta telah disalah guna, sila hubungi kami. Terima kasih atas kerjasama anda.
 
Tambahan
 • Syarat Perkhidmatan ni mengandungi keseluruhan perjanjian antara anda dan DIY berkaitan dengan pembelian Anda. Anda bertanggungjawab untuk membaca semua maklumat dalam syarat perkhidmatan ini sepenuhnya. Sekiranya mana-mana istilah ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, terma-terma tersebut akan dikeluarkan dan syarat lain kekal.
Memuatkan ...